Hot mot politiker

Dokument inifrån har idag visat hur hoten mot politiker ökat och speciellt hoten från “vanligt” folk som är arga på förändringar i samhällsorganisationen såsom skol- och sjukhusnedläggningar. Det är givetvis fruktansvärt att folk inte kan acceptera demokratiska spelregler. Alla har rätt att protestera och demonstrera, men att hota politiker till livet för att de fattat fel beslut är brottsligt och aldrig på något sätt försvarbart.

Jag tycker ändå att de som gjorde reportaget missade en infallsvinkel på varför hoten och protesterna ökat. Centraliseringspolitiken som socialdemokraterna driver allt intensivare i riksdagen och runt om i landets kommuner gör att motsättningarna inom kommuner och mellan landsändar ökar. När den store fattar beslut som är negativa för den lille så är det inte konstigt att det blir upprörda känslor. De upprörda känslorna ska inte övergå till hot mot politikerna, men det är i sig inte förvånande för mig att vissa inte kan stoppa vid protester och demonstrationer utan går vidare till hot.

Den lille har ofta varit en mindre stad i landstinget som blir av med sitt sjukhus, den lilla orten i kommunen som blir av med sin deltidsbrandkår, eller som i Helsingborg där det invandrartäta området blir av med sin skola. De som tillhör “den lille” betalar också skatt och förväntar sig att få samma samhällsservice som den store. Inte heller detta är överraskande.

Protester och demonstrationer ser jag som något positivt. Detta saknades i Dokument inifrån-reportaget. De som anordnat och organiserat motstånd mot politiska beslut ska inte behöva känna sig skyldiga för att andra personer inte kan skilja mellan demokratiska medel och brottsliga angreppssätt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hot mot politiker

  1. Dan says:

    Ytterligare en aspekt som saknades var medias egen självkritik. Det finns ingen som piskar upp hatiska känslor som journalisterna när de vill ha säljande rubriker. I Oskarshamn tvingades en politiker lämna sitt uppdrag och flytta med sin familj efter Janne Josefssons “granskning” av ett beslut om omhändertagande av ett barn. Hon blev uthängd i programmet som fullkomligt omänsklig som tagit ett barn från dess utvecklingsstörda föräldrar. Efter programmet blev hon mordhotad av arga tittare och det gick alltså så långt att hon tvingades att flytta. Varför tog inte Dokument inifrån upp detta i sitt program?

  2. Anonymous says:

Leave a Reply

Your email address will not be published.